Form Đăng Ký Dự Thi Xây Dựng Thành Phố Thông Minh Bằng Minecraft

Chào bạn đến với trang đăng ký dự thi tại server minecraft-edu.com

Hãy kéo xuống bên dưới để đọc yêu cầu và hoàn tất việc đăng ký Form tham gia cuộc thi

IP: minecraft-edu.com
Yêu Cầu Cần Thiết!
Hãy đọc và thực hiện đầy đủ theo dòng dưới đây!

 • Yêu cầu đội bạn phải có từ 2 đến 5 thành viên trở lên, tối đa mỗi đội có 12 thành viên! (Khuyến cáo hãy gọi các bạn của bạn cùng nhau tham gia một nhóm)
 • Yêu cầu đội của bạn đã bầu ra được đội trưởng cho cả nhóm và đội trưởng phải có trách nhiệm khai báo mọi thông tin về đội của mình.
 • Đội trưởng phải có trách nhiệm trong sự kiện này! Hãy phân công cho các thành viên mình phải làm những gì để có thể đạt được mục tiêu trong sự kiện lần này!
 • Yêu cầu các thành viên trong nhóm của bạn – bao gồm cả bạn đã vào server và đã đăng ký tài khoản trên server.
Form
Yêu cầu phải là đội trưởng và chỉ có đội trưởng mới được điền Form đăng ký dự thi này!

 

Hướng dẫn điền Form

 • Emal hoặc SĐT: điền  một trong hai cái hoặc điền cả hai để ban tổ chức có thông tin để liên lạc với bạn.
 • Họ và Tên: bạn phải điền đầy đủ cả họ và tên của bạn.
 • Hiện bạn đang học trường nào: nêu rõ bạn học trường nào – Tiểu Học, THCS, THPT hoặc bạn đang theo học ở đâu.
 • Hiện bạn học lớp mấy: nêu rõ bạn đang lớp mấy hoặc đã ra trường.
 • Địa chỉ nơi bạn đang ở: nêu rõ bạn ở số nhà bao nhiêu, ngõ xóm, cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh thành phố.
 • Tên nhóm: là tên đại diện cho cả nhóm bạn.
 • Nhóm bạn có bao nhiêu thành viên: hẫy chọn số thành viên hiện tại nhóm bạn đang có.
 • Tên nhân vật của đội trưởng: là tên mà bạn đã đặt cho nhân vật của bạn trong server. (yêu cầu bạn đã vào server và đã đăng ký)
 • Tên nhân vật của thành viên thứ 2 – 12: là tên mà các thành viên của bạn đã đặt tên cho nhân vật của họ trong server. (yêu cầu các thành viên của bạn đã vào server và đã đăng ký)
 • Bạn có câu hỏi nào khác không: là nơi bạn đưa ra các câu hỏi cần giải đáp thông qua Email hoặc SĐT bạn đã cung cấp ở trên.
 • Ô nhỏ cuối cùng là ô điền đáp án của một phép toán bên cạnh ô đó, hãy trả lời đúng phép toán đó và Ấn Nút “Nộp Đơn Than Gia” để hoàn tất việc đăng ký dự thi.

Điền thông tin vào các ô bên dưới!

3 + 11 =

Jaron Brown Womens Jersey 
 Michael Roberts Jersey